AMACI:
Yarışma; Yunus Emre Enstitüsü ve Yaşayan Diller Vakfı Türkçe Bölümü tarafından yurtdışında yaşayan Çocuklarımızın  anadil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırmak ve bu tür çalışmalarla onları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Tarihleri: 1 Nisan  – 20 Nisan 2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 21-22 Nisan
Kazananların İlanı: 23 Nisan 2021
Duyuru mecrası: Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam ve Yaşayan diller Vakfı Türkçe Bölümü sosyal medya platformlarında ilan edilecektir.
KATILIM KOŞULLARI:
1 Hollanda”da ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız yarışmaya katılabilirler.2 Şiirler daha önce yayınlanmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

3 Yarışmaya katılmak isteyen çocuklarımız şiirlerini ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (amsterdam@yee.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece elektronik posta yoluyla kabul edilecektir.

4 Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

5 “Yunus Emre Yılı” Türkçe yarışmasına katılım sağlayan herkes göndermiş olduğu eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

6 Her yarışmacı ilan edilen kategoride en fazla bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilir.

7 Seçici Kurul üyeleri ve Yunus Emre Enstitüsü çalışanları yarışmaya katılamazlar.

8 Yunus Emre Enstitüsü ve Yaşayan Diller Vakfı Türkçe Bölümü bu yarışmada ödül kazanan ya da kazanmayan tüm eserlerin yarışma sırasında veya sonrasında bu kurumlar tarafından hazırlanacak olan tanıtım ve yayın çalışmalarında kullanma ve telif haklarına sahip olacaktır.

9 Yarışmacılar uygulayıcı kurumlardan  telif ücreti veya başka bir isim altından hiçbir ücret talep edemeyecektir.

10 Yarışma sonuçları Başkanlık web sitesinde ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylaraelektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

11 Yarışmaya eseriyle katılım sağlayan her yarışmacı yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
1 adet fotoğraf
Doğum tarihini belirten kimlik belgesi

Eser: Bilgisayarda Word belgesi olarak Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto  olarak hazırlanacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇÜTLERİ VE SEÇİCİ KURUL
Yazılacak eserin dilinin Türkçe olması ve dil bilgisi ve imla kuralları açısından
uygunluk taşıması gerekmektedir.
Seçici Kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri; Türkçenin doğru ve etkili
kullanımı, eserin özgün bir şiir dili ve üslubu ile kurulması olacaktır.
Başvurular, Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve 100
üzerinden puanlanacaktır. Her bir eser için 4 üyenin uygun gördüğü puanın
ortalaması dikkate alınarak derecelendirme yapılacaktır.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü:  Kulaklık
Üçüncülük Ödülü: Draagbaar Speaker
Yunus Emre Özel Ödülü:  Draagbaar Party Speaker

Haber: Sedat TAPAN