Reklam tarifeleri

Adverteren in Dogus krant?

Maandblad Dogus verschijnt 11 editie per kalender jaar in oplage tussen 11.000 – 12.000 stuks. De krant wordt in tabloidformaat gedrukt bij de drukker Wegener NieuwsDruk BV te Apeldoorn. Deze wordt gratis bezorgd in Rotterdam en omgeving.

Pagina formaat: 29,8 x 41,8 cm (bxh) bladspiegel, 27,8 x 39,8 cm (bxh) zetspiegel > Papier: 52 grams/m2 verbeterd wit (ISO 72) full colour > Drukprocédé: semi-heatset (met gasdroging)

Bij aflopende advertenties 10 mm afsnede rondom toevoegen > Document opmaken in Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop > Bestand digitaal aanleveren in TIFF, EPS, PDF, eventueel met het juiste lettertype (fonts) > Snijtekens toevoegen > Voeg 3mm bleed toe aan alle randen van het document bovenop de bovenstaande formaten

Alle documenten dienen in CMYK kleurmodus bewaard te worden. Geen RGB bestanden aanleveren. Let er ook op dat er geen PMS kleuren meekomen in uw document, vaak bevatten geplaatste logo’s PMS kleuren, zet deze eerst om naar Process (CMYK) alvorens het document te bewaren.

Digitaal beeld moet aangeleverd worden met een minimale resolutie van 300 dpi op 100%. > Let op: Maandblad Dogus is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de aangeleverde bestanden.

De redactie van Maandblad Dogus behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren op grond van wanbetaling of bij onzorgvuldige en/of onvolledige aanlevering. Betalingsverplichting blijft echter bestaan. Alle genoemde bedragen hierboven zijn in euro’s en exclusief BTW.

Geef een reactie