Kurum profili

Neden Doğuş…

İlkeli, kararlı, bağımsız, seviyeli, objektif ve dürüst bir basın ahlakı ve anlayışı içerisinde 17 (on yedi) yıldır her ay düzenli olarak yayınlanan Doğuş Gazetesi, Stichting Doğuş’un bir yayın organıdır.

50 kadar gönüllü, birikimli insanın bir araya gelmesiyle oluşan Stichting Doğuş, “diyalog eksikliğinden kaynaklanan sorunlarımıza çözüm aramak ve eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif ağırlıklı etkinliklerle kültürler arası bir köprü olmak” maksadıyla kurulmuştur. Bu işlevi daha etkin bir şekilde yürütmek ve basının çok yönlü fonksiyonundan istifade etmek için, ‘Doğuş’ gibi bir gazete doğmuştur.

Doğuş’un Amacı…

Birbirimizi dinleme, tanıma, anlama, kaynaştırma ve ilişkileri sağlıklı, seviyeli, dostane, barışık bir zemine oturtma noktasında ele alındığında, Doğuş, iyi bir fırsattır.

Doğuş, kendi insanımızın kendisiyle, kendi toplumuyla ve içinde yaşadığı diğer toplum insanlarıyla olan ilişkilerini daha barışık hale getirmesine vesile olan bir kültür hizmetidir.

İnsanlarımızın kendi hak ve hukuklarının belirlenmesinde, Hollanda gündeminin takip edilmesinde, sağlıklı bilgi alışverişinde Doğuş, en etkin yol, en doğru seçimdir.

Doğuş, kendi kültür ve değerlerini muhafaza ederek, bu topluma o yaşam tarzıyla bir zenginlik kattığı inancı ve güvenini veren, uyumun önündeki engelleri kaldıran en önemli faktördür.

“Bizi bizlerden dinleyin” mantığı ile hareket eden ve bu anlayışla önyargıları bitiren, kırgınlıkları, nefretleri yok eden, huzur ve barış ortamını tesis etmenin gayreti içerisinde olan bir kültür hizmeti olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

İçerik olarak % 90 Hollanda’ya yönelik olan bu çalışma, her iki toplumun, düşünce, inanç, kültür, sosyal yaşam ve tarihi kimliğini birbirine tanıtmak için en iyi imkândır.

Hedef Kitle…

Kullandığımız dili konuşabilen, anlayabilen herkes, amaç grubumuzun içindedir. Hollanda’da yaşayan etnik, dini, ve farklı düşünce gruplarından oluşan 300.000’i aşkın insanımıza aynı duyarlılıkla aynı gayeyle hizmet sunuyoruz.

Bedava sunulan bu kültür hizmeti, okumasını bilen, 7’den 77’ye herkesin kabul edebileceği bir anlayışın, düşüncenin ürünüdür”

Yapılan anket sonuçlarının verdiği bilgilere göre, her yaştan, her cinsten, her düşünceden ve her inançtan insanların gazetemizi sürekli takip ettiği gözlemlenmiştir. Bu veriler, amaç grubumuzun daha da genişlediğini gözler önüne seriyor.

Okurlarımızın yüzde 80’ini 14-49 yaş arasındakiler oluştururken, çocuk ve 50 yaş üstü okurlarımız diğer oranı belirlediler.

Yüzde 80’in 50’lik bölümü kadın ve genç kızlardan oluşurken kalan oranı değişik yaşlardan oluşan erkekler oluşturuyordu.

Genelleme yapıldığında okurlarımızın her düşünce, inanç grubundan olmak üzere, değişik etnik kökene sahip ve % 40’nın yüksek tahsilli oldukları gözlemlendi.

İçerik…

Her iki toplum yapısını çok iyi bilen, kendi dallarında uzman, yönetici, eğitmen ve akademik kariyerleri olan 30’u aşkın yazar ve bölüm editörü bilgi, birikim ve tecrübelerini Doğuş’a yansıtıyorlar.

İçerik olarak Doğuş, hemen hemen tamamen Hollanda’da toplumsal yaşamla ilgili bilgi, haber ve görüşlere yer veren bir yayın organıdır.

-Her ay uzmanlarıyla beraber gündemdeki konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma dosyası hazırlanır.

-Parlamento ve Belediyelerden her ay düzenli bilgiler verilir.

-Her ay Hollanda ve Türk kurumlarının tanıtımı, işlevleri yapılır. (Polis, Vergi Dairesi, Roteb, GGD, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve benzerleri)

-Gündeme ilişkin Hollandalı ve Türk yöneticileriyle söyleşiler gerçekleştirilir.

-Kültür ve sanat sayfaları, Hollanda’da ki sanatsal etkinlikler, müzeler ve görülmesi gereken yerlerin tanıtımı yapılır.

-Hukuk, Ekonomi, Spor, Mizah, Okur Mektubu bölümleri sürekli yer alır.

-Çocuk ve kadınlara özel sayfalar bölüm editörleri tarafından itinayla hazırlanır.

-Genel kültür, bilmece, bulmaca bölümleri yer alır ve  şiir ve makale yarışmaları düzenlenir..

-Hollanda ile ilgili haberler ve yorumlar…

-Cemiyet haberleri, duyuruları, etkinlikleri, vs…

Tiraj…

Yılda 11 ay neşredilen gazetemiz, normal zamanlarda 12.000 adet basılırken, özel günlerde en az 20.000 adet ve daha fazla olarak basılmaktadır.

Dağıtım…

Her ayın ilk haftası, hazırlanan bu kültür hizmeti, gönüllü elemanlarımız vasıtasıyla bütün Hollanda’ya dağıtılmaktadır.

Bütün büyük şehirlerde temsilcileri bulunan Doğuş, en ücra ve küçük yerlerden de okurlarımız tarafından gönüllü olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca 1500 civarındaki aboneye de posta yoluyla gönderilmektedir.

Gazetemize Ulaşılabilecek Mekânlar…

• Camii, Cemiyet ve dernekler
• Bankalar
• Ev doktorları
• Kütüphaneler
• İşyerleri (Fırın-Export-süpermarketler- Mobilya ve diğer alışveriş merkezleri sigorta şirketleri ve diğer yazıhaneler, bürolar)
• Pazarlar
• Kahvehaneler
• (Ve evlere posta yolu ile ulaştırılmaktadır)

Geef een reactie