Yazarlar / Ibrahim Turgut

SAYGISIZLIK VE İLÂHİYATÇILAR

Bazı kendini ilahiyatçı olarak tanıtan ve bir türlü bu mukaddes göreve uygun davranmayan ve inandığı gerçeklere ters düşerek Müslümanların sağlam imanlarını ifsat anlamına gelecek davranışlar içerisine girmektedir. Oysa bilmezler ki bu çalışmalarında en çok memnun olan şeytan olmaktadır. Bu mevzuda soracağımız şey şudur: “Bu çalışmalarınızda yanıltma metodunu seçmeniz, aklıselim bir ...

Devamı »

AKRABA İLİŞKİSİNİ KESMEK VE CENNETE GİREMEMEK

Zaman zemin ve şartlara bağlı olarak insanoğlunun olaylara bakışının ve algılayışının değişmesi ve meydana gelen gelişmelerin, sosyal hayata yansımaması mümkün değildir. “Her gelişme yeniliği celbeder” kaidesi, bazı gerçekleri anlamada ve kavramada yardımcı olması, aklın ve ilmin kabul ettiği hakikat olması bakımından, ilim adamlarının ihtilafı söz konusu değildir. Ancak, her gelişme ...

Devamı »

GEÇMİŞ BAYRAMLARA ÖZLEM DUYMAK

İnsan yaşlandıkça kalp yumuşaklığının, duygu yoğunluğunun artması ve geçmiş hatıralarına özlem duyması, insan psikolojisiyle ancak izah edilebilir. Mesela; ‘Nerde o eski Bayramlar?’, ‘Nerde o eski Ramazanlar?’ cümlelerini sürekli büyüklerimizden duyarız. Bu ifadeler aslında, geçmişte veya uzakta kalan hatıraların gurbetini yaşamanın bir fotoğrafıdır. Bugün bizim dile getirdiğimiz bu cümleleri, yarın çocuklarımız ...

Devamı »

DÜŞÜNDÜRMEK VE FARKLI MEVZULARA NAZARLARI ÇEKMEK

Bu yazımda farklı bir format kullanarak, sizleri biraz tefekkür yolculuğuna çıkartarak, bazı alanları ve mekânları beraber temaşa edelim istiyorum! Bu yazıda mevzu bütünlüğü aramayın lütfen… Her biri kendi içinde bağımsız gibi algılanabilen ve farklı konulara nazarları cezbeden cümleler okuyacaksınız. Buyurun tefekkür etmeye…  Susmakla susturulmak arasındaki fark sizce nedir? Birinde irade, ...

Devamı »

KLÂSİK VE YENİ SOSYAL MEDYA FARKI

Kur’an’ın ve Sünnetin medya hakkında ortaya koyduğu argümanları var mıdır” sorusu, birilerini düşündürmüş olabilir. Bizim cevabımız, “Eğer şartlanmış olarak değil, iyi niyetle sorulmuş ise, “evet” olacaktır. Mevzuyla bağlantılı âyet ve hadisler çoktur. Önemli olan bu iki Sarayın kapısından ihlas ve samimiyetle  içeriye girebilmektir. Meseleyi başka taraflara taşımanın bir anlamı yoktur. ...

Devamı »

Ahlâk Abidesi Peygamber (s.a) ve Ümmeti

Peygamber-i Zişan’ın (s.a) getirdiği ahlâk kurallarına göre bir hayat anlayışı inşa edilmiş olsaydı, herkesin hakka riayet ederek, sevgi toplumunu meydana getirmeleri, huzurun ve barışın egemen kılınması hiç zor olmayacaktı! Bugüne bakarak geçmişe hayıflanmak, ne duruma geldiğimizin göstergesi değil midir? Ümmet olarak oturup düşünmemiz gerekmez mi? Birinin öbürünü sosyal medyada sözlü ...

Devamı »

İSLAM’DA DÜĞÜN VE SERENCAMI

Düğün, sosyal hayatta yer alan etkinliklerden biridir. Bu etkinliğin şekli ve usulüyle ilgili, toplumların, inanç, örf, âdet ve kültürel farklılıklarına göre şekillenmiş, bazı toplumlar bu geleneklerini güncelleyerek âdet veya ibadet uygulamasıyla günümüze kadar getirmiştir.   Yani burada kastedilen, toplumlarda düğün etkinlikleri zamanın şartlarına ve imkânlarına göre sürekli değişime maruz kalmış ...

Devamı »

Adalet Hayatın Her Alanında Lazım

“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ...

Devamı »

İslam’da İşçi İşveren İlişkisine Bir Bakış

İnsanların iş bölümü yaparak sistemleştirdiği ve adına ekonomi (iktisad) denilen yapı, toplumların var olma veya yok olma garantisi hâline getirilmiştir.   Hâlbuki insan, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olduğunu, Allah ilmi olan vahyin kendisinden öğrenmektedir. Bugün dünyaya bakılacak olursa, insanoğlunun dünyevî istekleri uhrevî isteklere karşı ağır basmaktadır. Ne yazıktır ki insani ...

Devamı »

Kurallara Uymak veya Uymamak

“Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O hâlde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nur: 62,D.M ) Bu ayeti ...

Devamı »