Rotterdam Belediyesinde 90 Dosyanın Ceza Kararlarını İptal Ettirdik

Son zamanlarda belediyeler tarafından yapılan denetlemelere istinaden sosyal yardım alan kimselerin geri alım kararlarıyla ve yüksek cezalarla karşılaştığını görmekteyiz.

Sosyal ödenek alan bir kimsenin ödeneğe etki edebilecek her durumu belediyeye bildirme yükümlülüğü vardır. Örneğin (yurt dışında) mal varlığı, banka hesabına yatırılan paralar, arabanın değeri ve buna benzer şeyler bildirilmesi gerekir. Bu yükümlülüğe uyulmadığı takdirde belediyenin kanunen ödenen sosyal yardımı geri talep etme mecburiyeti vardır ve ayrıca ceza kesilir. Ceza kişinin suç oranıyla bağlantılıdır ve geri talep edilen sosyal ödeneğin % 25, % 50, % 75 veya % 100 olarak belirlenir. Örneğin geri alım kararıyla bir kişiden € 2.000,- talep ediliyorsa, suç oranı normal olan bir kimsede % 50 ceza kesilir ve ceza kararı € 1.000,- olarak belirlenir.

Kişinin geri alım kararına ve ceza kararına itiraz etme hakkı bulunur. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Neden mi?

Yaptığımız itiraz davalarında tespit ettiğimiz usulsüzlük sonucu yaklaşık 90 dosyada verilen ceza kararlarını iptal ettirdik.

Belediyenin geri alım kararı ve ceza kararlarında kanunen uyması gereken bazı yükümlülükleri vardır. Genellikle belediyenin bu yükümlülüklere uymadığını gözlemliyoruz. Örneğin geri alım kararı ve ceza kararı verilmeden önce belediye memuru tarafından tutanak tutulması gerekir ve tutanakta kişinin hangi yükümlülüğe uymadığı, geri alım miktarı, ceza oranı ve ceza miktarı yazmalıdır. Daha sonra ikinci bir memur bu tutanağa dayalı olarak ceza kararını belediye adına verebilir. Kanunda bu işlemin iki ayrı memur tarafından gerçekleşmesi gerektiği belirlenmiştir. Buradaki amaç kararın cezai bir yaptırım olduğu için iki ayrı memur tarafından kontrol edilmesi yönündedir.

Yapmış olduğumuz itiraz davalarında belirttiğimiz tutanakların ve verilen ceza kararlarının tek bir memur tarafımdan verilmiş olduğunu tespit ettik ve usulsüzlüğü öne sürdük. Belediye itirazlarımızı haklı buldu ve yaklaşık 90 dosyada verilen ceza kararlarını iptal etti. Böylelikle müvekkillerimizin bu cezaları ödeme yükümlülüğü ortadan kalktı.  Yukarıda kısaca belediyelerin yasal olarak uyması gereken birkaç hususa değindik. Belediyelerin bu konuda dikkat etmesi gereken daha fazla unsur vardır. Eğer size de belediye tarafından geri alım kararı verildiyse veya ceza kesildiyse, bizlere müracaat edebilirsiniz. Sizin adınıza karar tarihinden itibaren altı hafta içerisinde itirazda bulunabiliriz. Bu davalarda avukat masraflarının genellikle tamamı devlet tarafından karşılanır.

Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.                         ◄◄

About Dogus