GENÇLER ARASINDA DEİZM TEHLİKESİ

Son zamanlarda gençler arasında artan bir inanıştan söz etmek istiyorum. Allah’ın varlığına, bir Yaratıcı’nın olduğuna inanıp, peygamberleri ve dinleri inkâr eden ‘Deizm’ tehlikesinden. Gençleri bu inanca sevk eden şeyler üzerinde düşünmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıdığım muhafazakâr bir ailenin kızıyla aramızda bir konuşma geçti. Kendisi Ramazan ayında oruç tutmuyordu. “Neden tutmuyorsun?” diye sorduğumda; aldığım cevap ne yazık ki bu gencimizin düşüncelerinin Deizm’e doğru kaydığını gösteriyordu.

“Bana göre Allah çok merhametli, fakat anlamadığım nokta şu; Hristiyanlar, Yahudiler veya ateistlerin de içinde iyi insanlar var, onlar neden cehenneme gitsin ki? Kötülük yapanların yeri cehennemdir. Adam öldüren, tecavüz eden, hırsızlık yapanların yeri cehennemdir. Hangi dine mensup olursa olsun. Kur’an’a göre cennet-cehennem ayrımı yapılmış, Yahudilerin kitabında da Müslümanların cehenneme gidecekleri yazıyor. Tüm dinler kendi inancına göre cennet-cehennem sınıflandırması yapıyor. Körü körüne bağlanmak istemiyorum buna. Ben kimseye zarar vermiyorum, iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Allah’ın çok merhametli olduğuna inanıyorum bu sebepten kalplerimize bakacağını düşünüyorum.”

Bu sözleri duyunca gerçekten çok üzüldüm. Çünkü insanı imandan çıkaran bu sözler aynı zamanda karşıdaki insanın ‘Deizm’ inancına meylettiğinin ispatı oluyor. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz bir kişi olması ve ailesinin namazını kılan, orucunu tutan muhafazakâr bir aile olması sebebiyle insanın içi daha çok acıyor.

Ona, kendi dilim döndüğünce şöyle bir örnek verdim: ‘Bir sınıfta herhangi bir dersin öğretmeni olduğunu düşün. Sınıftaki tüm öğrencilerine aynı şekilde ders anlatıyorsun ve sınıftaki öğrencilerin çok iyiler. Fakat dersten geçmeleri için onlara bir sınav yapmak zorundasın. Bazı öğrenciler çok iyi mizaçlı olsalar da eğer seni dinlemedikleri ve anlattıklarını önemsemedikleri için dersi geçemiyorlarsa, burada sen neden onları dersten geçirmiyorsun diye bir soru sormak mantıksız olmaz mı? Ve farz edelim onları dersten geçirdin bu sefer dersini gerçek anlamda dinleyen, öğrenen ve uygulayan diğer öğrencilere adaletsizce davranmış olmaz mısın?’ ‘Ne de olsa bizim öğretmenimiz çok iyi, çok merhametli, çalışsak da çalışmasak da bu dersten geçeriz diyen öğrencilerin olması seni memnun eder mi? Böyle bir durumda dersinin değerini ve anlamını yitirmiş olmaz mısın?’

Her şeye akıl ile cevap bulmaya çalışan Rasyonalizmden, her şeye şüphe ile yaklaşan ve Allah’ın varlığını dahi şüpheyle karşılayan Agnostisizm’den, sadece Yaratıcı’nın varlığına inanıp tüm dinleri yok sayan Deizm’den, her şey tesadüfle olmuştur, öldükten sonra toprak olup gideceğiz bir Tanrı yoktur (haşa) diyen Ateizm’den korunmak, çocuklarımızı ve çevremizdekileri bu tehlikelerden korumak, hepimizin üzerinde bir yük değil de nedir!

Asıl soru şu: Gençlerimizi bu yola sürükleyen sebepler nelerdir?

1. Aile ve çocuk iletişiminde, özellikle din öğretiminde gösterilen yanlışlar. (Baskıcı ve dikte edici yaklaşım)

2. Küresel kültürden kaynaklı, gençler arasındaki özenti din anlayışı.

3. Özellikle deizm ve ateizm inançlarını yaymaya çalışan misyonerlerin etkisi.

4. İnternet çağında yetişen gençlerin daha fazla ruhsal bunalıma giriyor olması, bu sebepten farklı arayışlara meyletmeleri.

Ve daha sayamadığımız bir çok sebepten ötürü Deizm tehlikesi gün be gün artıyor. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yayılan bir dinsizlik anlayışı bu.

Rabbim bizleri, ailelerimizi, akraba ve arkadaşlarımızı Sırat-ı Müstakim’den ayırmasın.

About Dogus