UWV Tarafından Verilen Kararlara Dikkat!

Geçtiğimiz aylarda verilen mahkeme kararlarında (yüksek) mahkeme UWV’nin geçmişte yanlış kararlar aldığı kanaatine varmıştır. Bu yüzden UWV’nin geçmişe dönük yeniden karar alması gerektiğine karar verilmiştir. Aşağıda bu mühim davaların özetini geçeceğim.

Ocak 2019 ayında Utrecht Mahkemesi UWV’nin 2004 tarihinden itibaren müvekkilimin durumuyla araştırma yapmadığı ve malulen emeklilik hakkıyla alakalı doğru tespitlerde bulunmadığı için UWV’nin yeniden değerlendirme yapmasına ve karar almasına yüksek mahkeme tarafından karar verilmiştir.

Müvekkilim çalışmış ve daha sonrasında rahatsızlıkları nedeniyle hastalık ödeneği almıştır. İki senenin sonunda – 2004 senesinde- malulen emeklilik için başvuru yapmıştır. Bu durumda kişinin 2004 yılında malulen emekliliği UWV tarafından reddedilmiş.

Kişi daha sonra yaptığı bildirilerde rahatsız olduğunu ve rahatsızlıklarının sürekli arttığını belirtmiştir UWV’ye. 2017 senesine kadar kişi elinde olmayan nedenlerden dolayı UWV’nin red kararlarına itiraz etmemiştir. Son olarak kişi 2017 senesinde bahsettiğimiz şekilde bir bildiri daha yapmıştır ve yine red gelmiştir. Bu sürecin sonrasında müvekkilim bu karara itiraz etmemi istedi. UWV bu itirazı da red ettikten sonra mahkemeye başvurdum.

Bu davada UWV’nin yanlış karar aldığını ve hiç bir şekilde müvekkilimin sağlık durumunu göz önünde bulundurmadan sürekli red kararlarının verildiğine ve buna benzer çoğu yanlışlıklara değindim. Mahkeme bu savunmayı kabul ederek UWV’nin 2004 senesinden itibaren yanlış kararlar verdiğini ve bu tarihten itibaren yeniden araştırma başlatıp malulen emeklilik hakkında yeni karar almasını istemiştir. Şu anda bu kararı bekliyoruz. Bu tip durumlarda yeniden verilecek olan karara da -olumsuz karar verildiği taktirde- müvekkilime itiraz hakkı doğacaktır.

Ocak 2019 ayında Yüksek Mahkeme (Centrale Raad van Beroep) tarafından verilen kararda müvekkilim UWV’ye açtığı davada haklı görülmüştür ve malulen emekliliği hakkında yeterince araştırma yapmadan karar verdiği için UWV’den yeniden karar vermesini istemiştir.

Bu durumda da müvekkilim çalışmıştır ve 1997 senesinde hastalıklarından dolayı hastalık ödeneği almıştır. Daha sonrasında müvekkilim malulen emekli olmuştur. 2003 senesinde bu ödenek UWV tarafından durdurulmuştur. Bazı kişisel durumlardan dolayı müvekkilim verilen kararlara itiraz edememiştir. 2013 senesinde müvekkilim UWV’ye yaptığı bildiride rahatsızlıklarının arttığını belirtip bu durumla alakalı yeniden araştırma yapılıp, yeniden karar alınmasını istemiştir. En son bu bildiri 2015 senesinde yapılmıştır müvekkilim tarafından. UWV bu bildiriyi ve müvekkilimin durumunu yeniden araştırmayı reddetmiştir. Müvekkilim bu karara itiraz etmemi ve daha sonra mahkemeye başvurmamı istemiştir.

Bu iki davada olumsuz kararlar aldıktan sonra bu durumu Yüksek Mahkeme’ye taşımaya karar verdik. Ocak 2019 tarihinde Yüksek Mahkeme verdiği kararda UWV’nin geçmişte yaptığı araştırmaları yetersiz ve yanlış bulduğunu belirtti. UWV’ye müvekkilimin eski dosyalarını tamamen yeniden incelemesini istemiştir. Bunun dahilinde UWV’nin geçmişe dönük araştırma yaptıktan sonra yeniden malulen emeklilikle alakalı karar vermesini istemiştir. Bunun yanı sıra Yüksek Mahkeme yapılan araştırma için bağımsız bir doktor tarafından bir rapor hazırlanmasını ve bunun masrafının da UWV tarafından karşılanmasını istemiştir.

Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Mahkeme (Centrale Raad van Beroep) tarafından verilen kararda UWV’nin geçmişte yanlış kararlar dahilinde müvekkilimden  50.000 Euro civarında bir miktar talep ettiğine ve malulen emekliliğini reddettiğine karar verilmiştir.

Bu dosyada müvekkilim bir aile ferdinin şirketinde çalıştıktan sonra rahatsızlıklarından dolayı hastalık ödeneği almıştır. İki senenin sonunda malulen emeklilik için bir başvuruda bulunmuştur. UWV bu başvuruyu reddetmesinin yanı sıra müvekkilimin hastalık ödeneğini geçmişe dönük son verip kendisinden € 50.000, – civarında bir meblağ geri talep edilmiştir. UWV, müvekkilimin çalıştığına inanmadığını ve çalışmış olsa bile bir aile şirketinde hiyerarşi olamayacağını öne sürerek bu kararları verdiğini belirtmiştir. Müvekkilim bu durumu kabul etmediği için UWV tarafından verilen kararlara itiraz etmiştir ve itiraza olumsuz karar verildikten sonra mahkemeye başvurmuştur. Mahkeme tarafından müvekkilimin savunması kabul edilmemiştir ve UWV’nin verdiği kararlar doğru bulunmuştur.

Müvekkilim bu durumu kabul etmediğinden dolayı Yüksek Mahkeme’ye başvurdum. Müvekkilimin çalıştığını, maaş aldığını ve çalıştığı süreçte iş yerinde patron (aile ferdi) ile müvekkilim arasında hiyerarşi olduğunu ispatladık. Bunun sonucunda Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararda UWV’nin tüm verdiği kararlar yanlış bulunup geri istenilen meblağ silinmiştir. Bunun yanı sıra Yüksek Mahkeme geçmişte yapılmış olan malulen emeklilik başvurusunu yeniden işleme alınmasını istedi. Gereken araştırmalar yapıldıktan sonra müvekkilimin malulen emekliliği de bağlanmış olacaktır.

Bahsettiğim sorunlarla alakalı bir çok soru aldığım için bu şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. UWV ya da herhangi bir devlet kurumu tarafından yapılan yanlışları ancak bu şekilde bir son verebiliriz.

Daha ayrıntılı bilgi için bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz.   

Tel: 010 465 5115  –  m.gumus@erasmusak.nl    ◄◄                        

About Dogus