Vesayet ve Vasi Tayini

                                                

Bazı nedenlerden dolayı kişiler kendi işlerini yerine getiremediği durumlarda koruma altına alınması gerekir. Vasi bu durumlarda kişilerin koruma altına alınması anlamını taşır.

Son zamanlarda vasi ve vesayetle alakalı bir çok soru aldığım için, bu yazımda bu konuyla alakalı açıklık getirmek istiyorum. Vesayeti gerektiren durumlar nelerdir ve vasinin görevleri nelerdir mesela?

Vesayeti gerektiren durumlar hangileridir?

Reşit bir kişinin vesayet altına alınmasını gerektiren durumlar çeşitlidir. Vesayet altına alınan herkese bir vasi tayin edilir. Vesayet durumunda koruma altına alınan kişinin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatleri korunur, zarara düşmesi önlenir ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümüdür. Aynı zamanda bu kişinin bir başkasına zarar vermesi de önlenir. Vesayeti gerektiren durumlar şöyledir:

– Fiziksel veya zihinsel durumdan dolayı kendi menfaatlerini koruyamadığı taktirde veya bir başkasına zarar verdiği durumda;

Bir kişinin fiziksel veya zihinsel rahatsızlığı varsa ve bu sebeplerden dolayı işlerini göremiyorsa yada menfaatlerini koruyamıyorsa ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekiyorsa veya başkalarının güvenliğini tehdit ediyorsa, bu kişi kısıtlanmalıdır.

– Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı kendi menfaatlerini koruyamadığı taktirde veya bir başkasına zarar verdiği durumda;

Bir kişi savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlığı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisine veya ailesine yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan yada başkalarının güvenliğini tehdit eden her kişi kısıtlanır.

Henüz reşit olmayan bir kişide vesayeti gerektiren durumlar tespit edildiği taktirde, reşit olmaya yaklaştığı anda koruma altına alınabilir. Mahkeme kararı bu kişinin reşit olduğu andan itibaren yürürlüğe geçecektir. 

Kaç tane vasi atanabilir ve vasinin yapması gereken şeyler nelerdir?

Bazı özel durumlarda iki tane vasinin atanması için kişi talepte bulunabilir. Vasinin atandığı andan itibaren kısıtlıya özen göstermesi ve onu en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Bunun için kısıtlının mallarının bir defteri tutulur, değerli eşyalar koruma altına alınır ve güvenli olmayan yatırımlar güvenli hale getirilir.

Vesayet kararını kim vermektedir?

Vesayet kararı kısıtlanması istenen kişi mahkemeye başvurmak zorundadır. Vesayet davasına bakmaya yetkili mahkeme, kişinin yerleşim yerindeki mahkemedir.

Mesela Rotterdam’da yaşayan bir kişi için Rotterdam mahkemesi yetkili olacaktır.

Mahkeme karar verdikten sonra bu karar ilan edilir ve uygulamada ilan mahkemenin verdiği karar üzerine Hollanda çapında yürürlüğe geçecektir.

Bu ilan Hollanda çapında yayınlanan bir gazetede (Staatscourant) yayınlanacaktır.

About Dogus