Kaza Hukuku Dosyalarında Olası Taraflar

Trafik kazaları (bisiklet, araba, YAYA, motor, otobüs, tren, tramvay ve benzeri), iş kazaları ve diğer kazalarla ilgili dosyalarla, yani kaza hukukunda, kazanın durumu ve yol açtığı zararlara göre çok sayıda kurum ve uzman devreye girmesi söz konusudur.

Kazazedelerin temsilcisiz tek başına hareket etmesi demek; dosya sürecinde yalnız ya da güçsüz kalmaları demek, şartların eşit olmaması demek. Bu durum sigortalar için bazen avantajlı, bazen de dezavantajlı durumda olmalarına yol açar.  O nedenle, kazazedenin mutlaka güvenilir, işin uzmanı, uzun süre sadece bu işi yapan kaza hukuku kurumlarına ya da avukatlarına başvurmaları gerekir.

Hollanda’nın ilk kültürlerarası Randstad Kaza Hukuku Kurumu, Hollanda’da 20 yıl, Türkiye’de 14 yıllık tecrübesiyle, kaza hukuku ile ilgili tüm kadroya sahip ve mevzuatlar dahilinde kazazedenin isteklerini de dikkate alarak  dosyanızı mümkün olan en hızlı hukuksal takip işlemlerini yürütür. Siz kazazede olarak sadece sağlığınızla ilgilenirsiniz.

Randstad Kaza Hukuku Kurumu olarak bizde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine azami özen gösterilir.

Randstad Kaza Hukuku Kurumu 8 ofisi ile Hollanda genelindeki kaza hukuku hizmetlerini sürdürmektedir. Daha fazla ve çeşitli hizmetlerimiz için internet sayfamızı inceleyiniz www.letseladvies.nl.  Unutmayınız, Randstad Kaza Hukuku Kurumu her zaman yanınızdadır. 

Bir kaza dosyasındaki olası taraflar

1. WA-verzekering: Zorunlu trafik sigortası

2. SVI-verzekering: Kazalarda çok önemli olan özel kaza sigortası (SVI ve OVI farkını sorunuz)

3. Schade-expert: Kaza tespit eksperi (genelde araç hasarları içindir)

4. Rechtsbijstandverzekering: Hukuk yardımı sigortası

5. Belangenbehartiger: Temsilci (letselschadebureau of advocaten)

6. Slachtoffer/Belanghebbende: Kazazede, mağdur

7. Schaderegelaar/letselschade expert: Kaza eksperi

8. Expertise bureaus: Uzman araştırma kurumları

9. Medische specialisten: Sağlık uzmanları: huisarts, fysio, psycholoog, neuroloog, orthopeed, chirurgie, e.d.

10. Medische adviseur van aansprakelijke verzekering: Sorumlu sigortanın sağlık danışmanı doktor

11. Medische adviseur van belangenbehartiger: Kazazede temsilcisinin sağlık danışmanı doktor

12. Medische expertise : Bağımsız (doktor) sağlık araştırması

13. Arbeidsdeskundige: İş uzmanı

14. Werkgever: İşveren

15. Bedrijfsarts/Arboarts: İşletme doktoru

16. Re-integratiebedrijven: Yeniden işe kazandırma hizmetleri

17. UWV: İş Kurumu

18. UWV-arts: İş kurumu doktoru

19. Rekenkundig bureaus: Zarar hesaplama kurumu

20. Tolk en/of persoonlijke begeleider: Tercüman/Kişisel rehber

21. Zorgcoach: Sağlık koordinatörü

22. Dossier behandelaar: Dosya sorumlusu/yönetmeni

23. Geschillencommissie: Ön mahkeme uzlaşma komisyonu

24. Mediation: Uzlaşmacı

25. Rechtbank/Rechter: Mahkeme/Hâkim.

About Dogus