Çocuk ve eş nafakası


Bu yazımızda çocuk ve eş nafakası hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Nafaka, maddî durumu daha iyi olan eşin, ihtiyacı olan eski eşe veya çocuğuna, geçim masrafları için yaptığı maddî katkıdır. Boşanma esnasında veya boşandıktan sonra çocuk ve eş nafakası talebinde bulunmak mümkündür.

Çocuk nafakası…

Her iki ebeveyninde, çocukların bakım ve eğitim masraflarını karşılama konusunda hukuki sorumluluğu vardır. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçlarına ve nafaka yükümlüsü ebeveynin mali gücüne göre belirlenir. Hollanda’da nafakanın hesap yöntemi geliştirilmiş standartlar ile yapılır.

Çocuğun nafaka ihtiyacını belirlemek için, velilerin ayrılmadan önceki aylık net gelirinin toplamı hesaplanır. İhtiyaç belirlendikten sonra ebeveynin mali gücüne bakılır. Nafaka ödemesi gereken velinin brüt gelirinin yanı sıra bir çok giderlerde dikkate alınır.

Çocuk nafakasının bakıcı ebeveyne ödenmesi gerekir. Nafaka yükümlülüğü her halükârda, çocuk 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Eğer çocuk okuyor veya kendi geçimini sağlayamıyorsa, 21 yaşına kadar sürer.

18 yaşana girmiş bir çocuk bu durumda nafaka ödemeyen anneye veya babaya dava açabilir. Üzülerek söylüyorum ki bizim Türk toplumunda da babayla oğlun veya babayla kızın mahkemede karşı karşıya geldiklerine şahit oluyoruz.

Eş nafakası…

Eşler evlilikte ve boşandıktan belirli bir süre sonra birbirlerine bakmakla yükümlüdür.

Eğer eski eşlerden birinin geçinmek için yeterli geliri yoksa, diğer eş onun geçimi için katkıda bulunmakla mükelleftir. Nafaka, boşanma davası sırasında talep edilebilir. Boşanma sırasında nafaka talep edilmediyse, boşandıktan sonra da bu talebin yapılması mümkündür.

Mahkeme nafaka miktarını belirlerken, nafaka talebinde bulunan eşin ihtiyacını ve diğer eşin maddi gücünü göz önünde bulundurur.

Nafaka alan eş başka biriyle evlendiği, kayıtlı birlikteliğe başladığı ya da uzun süreli olarak birlikte yaşamaya başladığı zaman, nafaka yükümlülüğü sona erer.

Nafakanın artırılması, indirimi ya da kaldırılması mümkün müdür?

Eğer ebeveynlerin maddî durumunda ve aile durumlarında değişiklikler varsa, bu değişiklik nafakaya da yansıyabilir.

Örneğin nafakayı ödeyen kişinin geliri düşmüşse veya yeni ilişkisinden bir çocuğu olmuşsa, bu durum, mahkeme tarafından belirlenen nafakayı kesinlikle etkiler.

Eğer nafaka ödüyorsanız nafakanın azaltılmasının ve hatta sona erdirilmesinin mümkün olup olmadığını zaman zaman araştırtmak yararlı olabilir.

Nafaka ödemesi gereken eş veya ebeveyn, ekonomik şartlarının değiştiğini, ödenen nafakanın içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle geçimini sağlamaya, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ileri sürerek nafaka davası açabilir.

Hâkim yine tarafların, boşanma anındaki şartları ile değişiklik davası açıldığı andaki şartlarını değerlendirerek karar verir.

Ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer?

Çocuk nafakasında nafaka yükümlülüğü her halükârda, çocuk 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Eğer çocuk okuyor veya kendi geçimini sağlayamıyorsa, 21 yaşına kadar sürer. Eş nafakasında en fazla 12 sene nafaka ödeme zorunluğu olabilir. Eğer 5 yıldan daha kısa süre evli kaldıysanız ve bu evlilikten hiç çocuğunuz olmadıysa, eş nafakasının maksimum süresi, evliliğin süresi kadardır. Beş yıldan daha uzun evli kaldıysanız ya da bu evlilikten çocuğunuz olduysa, eş nafakasının maksimum süresi 12 yıldır. Nafaka miktarı mahkeme tarafından belirlenir.

Nafakanın aynı zamanda sosyal ödenek alan ebeveynin bağlı olduğu belediye tarafından da talep edilebildiğini biliyor muydunuz? Örneğin boşandıktan sonra eski eşiniz sosyal ödenek alıyorsa ve boşanma davasında sizden nafaka talep etmediyse, hemen sevinmeyin. Zira bu talep belediye tarafından gerçekleşebilir.

Sıkça karşılaştığımız bir başka sorun da, mahkemenin nafakayı belirlediği hâlde nafaka yükümlüsü ebeveynin ödeme yapmamasıdır. Böyle bir durumda, Nafaka Tahsilatı Ulusal Bürosu’na (LBIO) başvurabilirsiniz. Bu kurum nafakayı tahsil eder. Nafaka yükümlüsü Hollanda dışında otursa bile, LBIO’na başvurabilirsiniz.

Başka bir yazıda görüşmek dileğiyle, adaletle kalın.

Şerife Akdemir Süzen

www.erasmusak.nl…

About Dogus